close

szybki internet

Od 1 grudnia będzie można sprawdzić szybkość swojego internetu

Internet

Od początku grudnia Polacy będą mogli skorzystać z narzędzia do pomiaru internetu, które w razie różnic w szybkości łącza może posłużyć im do reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń u operatora.

Narzędzie PRO Speed Test właśnie oficjalnie otrzymało certyfikat prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

We wrześniu uruchomiono testy darmowej aplikacji na komputery stacjonarne, która miała służyć do monitorowania jakości dostępu do internetu. Testy zakończyły się pomyślnie, a narzędzie otrzymało certyfikat prezesa UKE. Dzięki niemu konsumenci będą mogli za darmo sprawdzić jakość świadczonych im usług, co w razie nieprawidłowości ma być podstawą do reklamowania jakości usług.

Zgodnie z unijnym prawem dostawcy internetu w sieciach stacjonarnych są zobowiązani do podawania w umowach minimalnych, zwykle dostępnych i maksymalnych oferowanych prędkości transmisji danych. Jeżeli za pomocą certyfikowanego mechanizmu okaże się, że występują różnice między deklarowaną w umowie prędkością, a wynikiem pomiaru, klient będzie miał podstawę do reklamowania usług u operatora.

Jak podano na wczorajszej konferencji “przewaga mechanizmu certyfikowanego przez prezesa UKE nad dostępnymi w sieci narzędziami pomiarowymi polega na tym, że niezadowoleni konsumenci będą mogli na tej podstawie skutecznie dochodzić swoich roszczeń, ponieważ narzędzie spełnia wymogi przepisów unijnych”.

Publiczne testy poprzedzała weryfikacja mechanizmu przez zewnętrznego eksperta oraz 1,5 miesięczne testy wykonane przez dostawców usług dostępu do internetu. Wzięło w nich udział 230 przedsiębiorców. Finalnie w czwartek, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaprezentowano mechanizm działania narzędzia oraz pokazano, jak krok po kroku sprawdzić prędkość swojego łącza internetowego.

Zwiększenie konkurencyjności między operatorami

Aplikację przygotowała bezpłatnie firma V-Speed. W odróżnieniu od narzędzi, dostępnych do tej pory na rynku aplikacja PRO Speed Test ma również weryfikować, w jakich warunkach był realizowany pomiar. Sprawdza m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu w tle, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika.

Prezes UKE podkreślał podczas konferencji prasowej, że narzędzie przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia konkurencyjności miedzy dostawcami, ponieważ klient będzie mógł kierować się nie tylko ceną i deklarowaną szybkością, ale i wiarygodnym pomiarem łącza.

Narzędzie jest dostępne pod adresem pro.speedtest.pl. Składa się z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne, aplikacji web i mobilnej (działa na systemach Android oraz iOS).

Jeśli przy użyciu certyfikowanego narzędzia UKE PRO Speed Test wykażemy, że nie dostajemy tego, co zostało zagwarantowane w umowie, będziemy mieć podstawę do skutecznego dochodzenia roszczeń wobec dostawcy.

Zasada ta nie dotyczy internetu mobilnego. Wynik pomiaru, uzyskany za pomocą aplikacji web oraz aplikacji mobilnej ma charakter czysto informacyjny, mogą tu co najwyżej być argumentem w rozmowach z operatorem, ale nie będą miały mocy urzędowej.

czytaj dalej